Jak budować zaufanie do marki?


zaufanie do marki

Zaufanie jest jednym z podstawowych czynników decydujących o zakupie produktu czy wyborze zleceniobiorcy.

 

Z badań przeprowadzonych w 2011 roku przez Edelman Trust Barometer jasno wynika, iż zaufanie jest kluczową cechą budującą reputację firmy w oczach konsumentów. Wyniki tych badań w skrócie przedstawiają się następująco; 77% konsumentów nie kupuje produktów i usług od firm, którym nie ufa, a 72% nastawia znajomych i przyjaciół negatywnie do tych firm. Z drugiej strony, 91% konsumentów kupuje produkty i usługi od firm, do których ma zaufanie, a 76% poleca te firmy znajomym i przyjaciołom. 55% konsumentów jest także gotowych płacić wyższe ceny za produkty i usługi takich firm.

 

W świetle powyższych faktów, warto więc zadbać o to, aby konsument ufał naszej marce. Aby osiągnąć cel jakim jest zaufanie do marki, można wykorzystać niestandardowe metody promocji. Ekspert ds. marketingu, John Jantsch sugeruje, że dzisiaj biznes napędza marketing szeptany:

– „Jak dowodzą badania, ludzie wprost nie mogą oprzeć się pokusie polecania produktów i usług swoim przyjaciołom – to instynktowne działanie, głęboko zakorzenione w naszym mózgu” – pisze w swojej książce „Siła pozytywnych opinii”.

Mądra firma potrafi wykorzystać to silne pragnienie dla własnych celów, budując swój wizerunek, poprzez przekazywanie klientom odpowiednich informacji.

Więcej o marketingu szeptanym.

Autor: Jerzy Kowalski

Dodaj komentarz